NOWOŚCI W PROGRAMACH NA ROK 2019

ajbm cennik 2018

NOWOŚCI W WERSJI NA ROK 2019:

ajbm_tick  Otwarcie roku 2019

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(24) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2018 - AJBM Płace

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(7) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - AJBM Płace

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(13) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2018 - AJBM Płace  

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(6) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2018 - AJBM Płace

ajbm_tick  Nowy rejestr grupa 15 - korekta sprzedaży z grupy 10 do załącznika VAT-7ZD (złe długi) - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Nowy rejestr grupa 80 - zapisy transakcji i rozliczeń niewchodzące do rozrachunku - AJBM Księga Handlowa

ajbm_tick  Poprawa modułu JPK_VAT(3) - zmiany dotyczące kontrahentów UE - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Sprawdzanie zapisów związanych z VAT - naliczony / należny - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Obsługa rozrachunków - usprawnienie funkcjonowania modułu Rozrachunki - AJBM Księga Handlowa

NOWOŚCI W PROGRAMACH NA ROK 2019 js_def

NOWOŚCI W PROGRAMACH NA ROK 2019

ajbm cennik 2018

NOWOŚCI W WERSJI NA ROK 2019:

ajbm_tick  Otwarcie roku 2019

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(24) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2018 - AJBM Płace

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(7) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - AJBM Płace

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(13) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2018 - AJBM Płace  

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(6) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2018 - AJBM Płace

ajbm_tick  Nowy rejestr grupa 15 - korekta sprzedaży z grupy 10 do załącznika VAT-7ZD (złe długi) - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Nowy rejestr grupa 80 - zapisy transakcji i rozliczeń niewchodzące do rozrachunku - AJBM Księga Handlowa

ajbm_tick  Poprawa modułu JPK_VAT(3) - zmiany dotyczące kontrahentów UE - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Sprawdzanie zapisów związanych z VAT - naliczony / należny - AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt

ajbm_tick  Obsługa rozrachunków - usprawnienie funkcjonowania modułu Rozrachunki - AJBM Księga Handlowa