ROK 2020 - NOWOŚCI W PROGRAMACH

AJBM Księga Handlowa wersja 20.01 

ajbm_tick  Otwarcie roku 2020

ajbm_tick e-Sprawozdania według załącznika 1,4,5,6 - dokonana zmiana struktury plików 

ajbm_tick  E-Deklaracje CIT-8(28) - deklaracja za rok 2019

AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt  wersja 20.01 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-7(20) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-7K(14) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-9M(9) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-2(12) - zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-8(3) -  zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  rejestr 22- paliwo 50% - wyliczanie kosztów do wyskości 20%, 75% lub 100% 

 AJBM Płace wersja 20.01

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(25) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(9) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(15) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(6) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2019

ajbm_tick  Nowy druk - zbiorcza lista pracowników za wybrany miesiac z podsumowaniem głównych składników płacowych.

ajbm_tick  Zmiany w naliczaniu płac dla osób poniżej 26 roku życia

ROK 2020 - NOWOŚCI W PROGRAMACH js_def

ROK 2020 - NOWOŚCI W PROGRAMACH

AJBM Księga Handlowa wersja 20.01 

ajbm_tick  Otwarcie roku 2020

ajbm_tick e-Sprawozdania według załącznika 1,4,5,6 - dokonana zmiana struktury plików 

ajbm_tick  E-Deklaracje CIT-8(28) - deklaracja za rok 2019

AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt  wersja 20.01 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-7(20) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-7K(14) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-9M(9) - deklaracja ważna od 11.2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-2(12) - zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-8(3) -  zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  rejestr 22- paliwo 50% - wyliczanie kosztów do wyskości 20%, 75% lub 100% 

 AJBM Płace wersja 20.01

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(25) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(9) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(15) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2019 

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(6) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2019

ajbm_tick  Nowy druk - zbiorcza lista pracowników za wybrany miesiac z podsumowaniem głównych składników płacowych.

ajbm_tick  Zmiany w naliczaniu płac dla osób poniżej 26 roku życia