LISTA NOWYCH FUNKCJI W PROGRAMACH NA ROK 2021

AJBM Księga Handlowa wersja 21.01 

ajbm_tick  Otwarcie roku 2021

ajbm_tick e-Sprawozdania według załącznika 1,4,5,6 - dokonana zmiana struktury plików 

ajbm_tick  E-Deklaracje CIT-8(29) - deklaracja za rok 2020

AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt  wersja 21.01 

ajbm_tick  Ewidencja sprzedaży i zakupów JPK_V7M, JPK_V7K -
deklaracja ważna od 11.2020 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-9M(10) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-UE(5) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-UEK(5) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-2(12) - zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-8(3) -  zgłoszenie identyfikacyjne

 AJBM Płace wersja 21.01

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(26) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2020

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(11) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(16) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2020 

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(10) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2020

LISTA NOWYCH FUNKCJI W PROGRAMACH NA ROK 2021 js_def

LISTA NOWYCH FUNKCJI W PROGRAMACH NA ROK 2021

AJBM Księga Handlowa wersja 21.01 

ajbm_tick  Otwarcie roku 2021

ajbm_tick e-Sprawozdania według załącznika 1,4,5,6 - dokonana zmiana struktury plików 

ajbm_tick  E-Deklaracje CIT-8(29) - deklaracja za rok 2020

AJBM Księga Handlowa / AJBM KPiR / AJBM Ryczałt  wersja 21.01 

ajbm_tick  Ewidencja sprzedaży i zakupów JPK_V7M, JPK_V7K -
deklaracja ważna od 11.2020 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-9M(10) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-UE(5) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje VAT-UEK(5) - deklaracja ważna od 01.2021 

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-2(12) - zgłoszenie identyfikacyjne

ajbm_tick  E-Deklaracje NIP-8(3) -  zgłoszenie identyfikacyjne

 AJBM Płace wersja 21.01

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-11(26) - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2020

ajbm_tick  E-Deklaracja PIT-4R(11) - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020

ajbm_tick  E-Deklaracje IFT-1R(16) - informacja o wysokości przychodu osób fizycznych niemających w RP miejsca zamieszkania za rok 2020 

ajbm_tick  E-Deklaracje 8AR(10) - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2020