AJBM Kadry – Płace

ajbm_KHP

AJBM Kadry – Płace to SKUTECZNE narzędzie do łatwego zarządzania stanami kadrowymi

oraz płacami pracowników. Projektowany specjalnie z myślą o małych i średnich firmach.

PROSTOTA systemu zapewnia ŁATWĄ i przyjemną pracę dla jednej osoby, która jest w stanie zająć się całym aspektem kadrowo – płacowym.

Program AJBM Kadry – Płace umożliwia przeniesienie danych rozliczeniowych do programu Płatnik

PROSTE rozwiązanie dla biur rachunkowych obsługujących małe i średnie firmy.

Występuje w zestawach:


Wersja 2017.02 :

  E-Deklaracje : PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R,
  PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R,
  „Kod Urzędu skarbowego” - pole danych związane z E-Deklaracjami
  Płatnik - importowanie dokumentów rozliczeniowych DRA, RCA, RZA, RSA, ZUA, ZZA do programu Płatnik
  Listy płac 
  Karty wynagrodzeń
  Umowy o pracę
  Umowy zlecenia
  Umowy o dzieło
  Świadectwo pracy
  generowanie plików *.kdu, DRA, RCA, RZA, RSA, ZUA, ZZA
  Podsumowanie  - wszystkich składników płacowych z okresu od … do
  Listy zamknięte - podsumowanie LPZ (listy zamknięte)
  Zestawienia - konta ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  Zestawienie tytułu ubezpieczenia – stopień niepełnosprawności
  Kartoteki pracowników
  System pomocy On-line

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP.   
Kadry-płace - Programy księgowe dla firm |AJBM js_def

AJBM Kadry – Płace

ajbm_KHP

AJBM Kadry – Płace to SKUTECZNE narzędzie do łatwego zarządzania stanami kadrowymi

oraz płacami pracowników. Projektowany specjalnie z myślą o małych i średnich firmach.

PROSTOTA systemu zapewnia ŁATWĄ i przyjemną pracę dla jednej osoby, która jest w stanie zająć się całym aspektem kadrowo – płacowym.

Program AJBM Kadry – Płace umożliwia przeniesienie danych rozliczeniowych do programu Płatnik

PROSTE rozwiązanie dla biur rachunkowych obsługujących małe i średnie firmy.

Występuje w zestawach:


Wersja 2017.02 :

  E-Deklaracje : PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R,
  PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R,
  „Kod Urzędu skarbowego” - pole danych związane z E-Deklaracjami
  Płatnik - importowanie dokumentów rozliczeniowych DRA, RCA, RZA, RSA, ZUA, ZZA do programu Płatnik
  Listy płac 
  Karty wynagrodzeń
  Umowy o pracę
  Umowy zlecenia
  Umowy o dzieło
  Świadectwo pracy
  generowanie plików *.kdu, DRA, RCA, RZA, RSA, ZUA, ZZA
  Podsumowanie  - wszystkich składników płacowych z okresu od … do
  Listy zamknięte - podsumowanie LPZ (listy zamknięte)
  Zestawienia - konta ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  Zestawienie tytułu ubezpieczenia – stopień niepełnosprawności
  Kartoteki pracowników
  System pomocy On-line

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP.