ajbm KHP - BIURO

„Złoty zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 8 modułów:

  Księga Handlowa
  Kadry - Płace
  Faktury
  Magazyn
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt
  NBP

Zestaw obsługuje do 100 podmiotów gospodarczych.

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego

Więcej szczegółów

600,00 zł

Więcej informacji

 

„Złoty zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 8 modułów:

  Księga Handlowa
  Kadry - Płace
  Faktury
  Magazyn
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt
  NBP

Produkt dla klientów pragnących mieć CAŁĄ firmę w „jednym miejscu”. Możliwość eksportu i importu danych pomiędzy modułami.

Zestaw obsługuje do 100 podmiotów gospodarczych.

AJBM Księga Handlowa – jest OPTYMALNYM rozwiązaniem dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Najważniejsze funkcje programu :

  analityka kont
  rejestry VAT
  VAT -7
  VAT -7K
  VAT UE
  Bilans
  Rachunek Zysków i Strat
  CIT - 8 
  PIT - 5
  PIT - 5 L
  Rozrachunki

Jest to efektywne narzędzie do ZARZĄDZANIA wieloma bazami danych ...więcej

AJBM Kadry – Płace to nowoczesny program kadrowo - płacowy. Projektowany specjalnie z myślą o małych i średnich firmach. PROSTOTA systemu zapewnia ŁATWĄ i przyjemną pracę dla jednej osoby, która jest w stanie zająć się całym aspektem kadrowo płacowym. SKUTECZNE narzędzie do łatwego zarządzania stanami kadrowymi oraz płacami pracowników.

Najważniejsze funkcje programu:

  listy płac
  karty wynagrodzeń
  PIT - 11
  PIT - 4R
  umowy o pracę
  umowy zlecenia
  umowy o dzieło
  świadectwo pracy

Program AJBM Kadry - Płace umożliwia przeniesienie danych rozliczeniowych do programu Płatnik ...więcej

AJBM Faktury jest to program służący do obsługi SPRZEDAŻY. PROSTY i FUNKCJONALNY

W programie istnieje możliwość wystawiania :

  faktur VAT
  faktury VAT marża
  korekt faktur VAT  
  rachunków
  not sprzedaży
  faktur rozliczanych w EURO
  rejestr sprzedaży

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
Moduł obsługuje KAŻDĄ firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ...więcej

AJBM Magazyn służy do zarządzania stanami magazynowymi. Produkt WSPÓŁPRACUJĄCY z ajbm Księga Handlowa w zakresie rejestru ZAKUPÓW.

W programie istnieje możliwość drukowania istotnych dla firmy raportów ...więcej


AJBM
 KP - KW
 - to program do tworzenia dokumentów kasowych KP / KW

Najważniejsze funkcje programu:

  Raport Kasowy w okresie Od...Do
  Dokumenty KP
  Dziennik KP
  Dokumenty KW
  Dziennik KW

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
ZNACZNE przyspieszenie pracy księgowego w zakresie wprowadzania dokumentów kasowych ...więcej

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Najważniejsze funkcje programu:

  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub
może działać jako niezależne oprogramowanie ...więcej

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego

ajbm KHP js_def

ajbm KHP - BIURO

„Złoty zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 8 modułów:

  Księga Handlowa
  Kadry - Płace
  Faktury
  Magazyn
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt
  NBP

Zestaw obsługuje do 100 podmiotów gospodarczych.

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego

Więcej szczegółów

600,00 zł

Więcej informacji

 

„Złoty zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 8 modułów:

  Księga Handlowa
  Kadry - Płace
  Faktury
  Magazyn
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt
  NBP

Produkt dla klientów pragnących mieć CAŁĄ firmę w „jednym miejscu”. Możliwość eksportu i importu danych pomiędzy modułami.

Zestaw obsługuje do 100 podmiotów gospodarczych.

AJBM Księga Handlowa – jest OPTYMALNYM rozwiązaniem dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Najważniejsze funkcje programu :

  analityka kont
  rejestry VAT
  VAT -7
  VAT -7K
  VAT UE
  Bilans
  Rachunek Zysków i Strat
  CIT - 8 
  PIT - 5
  PIT - 5 L
  Rozrachunki

Jest to efektywne narzędzie do ZARZĄDZANIA wieloma bazami danych ...więcej

AJBM Kadry – Płace to nowoczesny program kadrowo - płacowy. Projektowany specjalnie z myślą o małych i średnich firmach. PROSTOTA systemu zapewnia ŁATWĄ i przyjemną pracę dla jednej osoby, która jest w stanie zająć się całym aspektem kadrowo płacowym. SKUTECZNE narzędzie do łatwego zarządzania stanami kadrowymi oraz płacami pracowników.

Najważniejsze funkcje programu:

  listy płac
  karty wynagrodzeń
  PIT - 11
  PIT - 4R
  umowy o pracę
  umowy zlecenia
  umowy o dzieło
  świadectwo pracy

Program AJBM Kadry - Płace umożliwia przeniesienie danych rozliczeniowych do programu Płatnik ...więcej

AJBM Faktury jest to program służący do obsługi SPRZEDAŻY. PROSTY i FUNKCJONALNY

W programie istnieje możliwość wystawiania :

  faktur VAT
  faktury VAT marża
  korekt faktur VAT  
  rachunków
  not sprzedaży
  faktur rozliczanych w EURO
  rejestr sprzedaży

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
Moduł obsługuje KAŻDĄ firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ...więcej

AJBM Magazyn służy do zarządzania stanami magazynowymi. Produkt WSPÓŁPRACUJĄCY z ajbm Księga Handlowa w zakresie rejestru ZAKUPÓW.

W programie istnieje możliwość drukowania istotnych dla firmy raportów ...więcej


AJBM
 KP - KW
 - to program do tworzenia dokumentów kasowych KP / KW

Najważniejsze funkcje programu:

  Raport Kasowy w okresie Od...Do
  Dokumenty KP
  Dziennik KP
  Dokumenty KW
  Dziennik KW

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
ZNACZNE przyspieszenie pracy księgowego w zakresie wprowadzania dokumentów kasowych ...więcej

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Najważniejsze funkcje programu:

  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub
może działać jako niezależne oprogramowanie ...więcej

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego