AJBM Faktury

AJBM Faktury to PROSTY i FUNKCJONALNY program służący do obsługi sprzedaży. 

Program stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub może działać jako niezależne oprogramowanie.

AJBM Faktury istnieje możliwość EKSPORTU danych dotyczących dokumentów SPRZEDAŻY do AJBM Księga Handlowa. 

Może być używany przez każdą firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Występuje w zestawach:

Możliwość wystawiania takich dokumentów jak :

  faktury VAT
  korekty faktur VAT
  rachunki
  noty sprzedaży
  faktury rozliczane w EURO

Dane zawarte w zbiorze do transmisji pozwalają zaktualizować takie dane jak:
  dane adresowe kontrahenta
 dane niezbędne do rejestru sprzedaży VAT

W programie AJBM Faktury istnieje możliwość drukowania raportów :  
  DZIENNIK – wybrany miesiąc 
  DZIENNIK – wybrany miesiąc
  Stany towarów w wybranym okresie Od … Do
  ANALITYKA – wybrany miesiąc – odświeżanie stanów towarów / usług
  Rozliczenie SPRZEDAŻY w okresie Od … Do

Plany kont zawierają takie funkcje jak :
  Stany kont
  Lista towarów / usług
  Obroty konta

Wydruki można zapisywać w formacie PDF.

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP.   




Faktury - Programy księgowe dla firm |AJBM js_def

AJBM Faktury

AJBM Faktury to PROSTY i FUNKCJONALNY program służący do obsługi sprzedaży. 

Program stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub może działać jako niezależne oprogramowanie.

AJBM Faktury istnieje możliwość EKSPORTU danych dotyczących dokumentów SPRZEDAŻY do AJBM Księga Handlowa. 

Może być używany przez każdą firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Występuje w zestawach:

Możliwość wystawiania takich dokumentów jak :

  faktury VAT
  korekty faktur VAT
  rachunki
  noty sprzedaży
  faktury rozliczane w EURO

Dane zawarte w zbiorze do transmisji pozwalają zaktualizować takie dane jak:
  dane adresowe kontrahenta
 dane niezbędne do rejestru sprzedaży VAT

W programie AJBM Faktury istnieje możliwość drukowania raportów :  
  DZIENNIK – wybrany miesiąc 
  DZIENNIK – wybrany miesiąc
  Stany towarów w wybranym okresie Od … Do
  ANALITYKA – wybrany miesiąc – odświeżanie stanów towarów / usług
  Rozliczenie SPRZEDAŻY w okresie Od … Do

Plany kont zawierają takie funkcje jak :
  Stany kont
  Lista towarów / usług
  Obroty konta

Wydruki można zapisywać w formacie PDF.

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP.