ajbm KH1 - FIRMA

„Brązowy zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 5 modułów:
  Księga Handlowa
  Faktury
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt

Wyjątkowo niska cena sprawia, że mogą sobie na niego pozwolić mikro i małe firmy. 

Zestaw obsługuje podmiot gospodarczy.

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego

Więcej szczegółów

400,00 zł

Więcej informacji

„Brązowy zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 5 modułów:

  Księga Handlowa
  Faktury
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt

Wyjątkowo niska cena sprawia, że mogą sobie na niego pozwolić nawet najmniejsze organizacje typu non-profit.

Zestaw obsługuje podmiot gospodarczy.

AJBM Księga Handlowa – jest OPTYMALNYM rozwiązaniem dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Najważniejsze funkcje programu :

  analityka kont
  rejestry VAT
  VAT -7
  VAT -7K
  VAT UE
  Bilans
  Rachunek Zysków i Strat
  CIT - 8 
  PIT - 5
  PIT - 5 L
  Rozrachunki

Jest to efektywne narzędzie do ZARZĄDZANIA wieloma bazami danych ...więcej

AJBM Faktury jest to program służący do obsługi SPRZEDAŻY. PROSTY i FUNKCJONALNY

W programie istnieje możliwość wystawiania :

  faktur VAT
  faktury VAT marża
  korekt faktur VAT  
  rachunków
  not sprzedaży
  faktur rozliczanych w EURO
  rejestr sprzedaży

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
Moduł obsługuje KAŻDĄ firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ...więcej

AJBM KP - KW - to program do tworzenia dokumentów kasowych KP / KW

Najważniejsze funkcje programu:

  Raport Kasowy w okresie Od...Do
  Dokumenty KP
  Dziennik KP
  Dokumenty KW
  Dziennik KW

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
ZNACZNE przyspieszenie pracy księgowego w zakresie wprowadzania dokumentów kasowych ...więcej

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Najważniejsze funkcje programu:

  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub
może działać jako niezależne oprogramowanie ...więcej

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego.

ajbm KH1 js_def

ajbm KH1 - FIRMA

„Brązowy zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 5 modułów:
  Księga Handlowa
  Faktury
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt

Wyjątkowo niska cena sprawia, że mogą sobie na niego pozwolić mikro i małe firmy. 

Zestaw obsługuje podmiot gospodarczy.

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego

Więcej szczegółów

400,00 zł

Więcej informacji

„Brązowy zestaw finansowo – księgowy” wersja 2024

Składa się z 5 modułów:

  Księga Handlowa
  Faktury
  Kasa KP – KW
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Ryczałt

Wyjątkowo niska cena sprawia, że mogą sobie na niego pozwolić nawet najmniejsze organizacje typu non-profit.

Zestaw obsługuje podmiot gospodarczy.

AJBM Księga Handlowa – jest OPTYMALNYM rozwiązaniem dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Najważniejsze funkcje programu :

  analityka kont
  rejestry VAT
  VAT -7
  VAT -7K
  VAT UE
  Bilans
  Rachunek Zysków i Strat
  CIT - 8 
  PIT - 5
  PIT - 5 L
  Rozrachunki

Jest to efektywne narzędzie do ZARZĄDZANIA wieloma bazami danych ...więcej

AJBM Faktury jest to program służący do obsługi SPRZEDAŻY. PROSTY i FUNKCJONALNY

W programie istnieje możliwość wystawiania :

  faktur VAT
  faktury VAT marża
  korekt faktur VAT  
  rachunków
  not sprzedaży
  faktur rozliczanych w EURO
  rejestr sprzedaży

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
Moduł obsługuje KAŻDĄ firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ...więcej

AJBM KP - KW - to program do tworzenia dokumentów kasowych KP / KW

Najważniejsze funkcje programu:

  Raport Kasowy w okresie Od...Do
  Dokumenty KP
  Dziennik KP
  Dokumenty KW
  Dziennik KW

Istnieje możliwość eksportu danych do modułu AJBM Księga Handlowa.
ZNACZNE przyspieszenie pracy księgowego w zakresie wprowadzania dokumentów kasowych ...więcej

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Najważniejsze funkcje programu:

  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub
może działać jako niezależne oprogramowanie ...więcej

W razie problemów z instalacją programu prosimy o czasowe wyłączenie programu antywirusowego.