AJBM Księga Przychodów i Rozchodów

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Łatwe narzędzie do samodzielnego prowadzenia firmy. Możliwość EKSPORTU danych do AJBM Księga Handlowa.

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów może być używany przez każdą firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub może działać jako niezależne oprogramowanie.


Występuje w zestawach:

Możliwość wystawiania takich dokumentów jak :
  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

W programie AJBM Księga Przychodów i Rozchodów istnieje możliwość drukowania raportów :
  DZIENNIK – wybrany miesiąc
  ANALITYKA – wybrany okres Od ... Do
  SYNTETYKA – wybrany okres Od ... Do
  Zestawienie Obrotów - wybrany okres Od .. Do
  Lista dowodów 
  Obroty kont MIESIĘCZNIE / NARASTAJĄCO wybrany okres Od .. Do
  Plan DOCHODY / WYDATKI
  Plan Roczny - Wynik Finansowy

Plany kont zawierają takie funkcje jak :
  Stany kont
  SYNTETYKA - wybrany miesiąc
  Zestawienie Obrotów i Sald - wybrany miesiąc
  Stany kont
  Plany kont
  Konta syntetyczne

Wydruki można zapisywać w formacie PDF.

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP  
Księga Przychodów i Rozchodów - Programy księgowe dla firm |AJBM js_def

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów to program przeznaczony dla firm, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Łatwe narzędzie do samodzielnego prowadzenia firmy. Możliwość EKSPORTU danych do AJBM Księga Handlowa.

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów może być używany przez każdą firmę bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 

AJBM Księga Przychodów i Rozchodów stanowi zintegrowaną część AJBM Księga Handlowa lub może działać jako niezależne oprogramowanie.


Występuje w zestawach:

Możliwość wystawiania takich dokumentów jak :
  podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  Zestawienia roczne
  Spis z natury - Bilans Firmy

W programie AJBM Księga Przychodów i Rozchodów istnieje możliwość drukowania raportów :
  DZIENNIK – wybrany miesiąc
  ANALITYKA – wybrany okres Od ... Do
  SYNTETYKA – wybrany okres Od ... Do
  Zestawienie Obrotów - wybrany okres Od .. Do
  Lista dowodów 
  Obroty kont MIESIĘCZNIE / NARASTAJĄCO wybrany okres Od .. Do
  Plan DOCHODY / WYDATKI
  Plan Roczny - Wynik Finansowy

Plany kont zawierają takie funkcje jak :
  Stany kont
  SYNTETYKA - wybrany miesiąc
  Zestawienie Obrotów i Sald - wybrany miesiąc
  Stany kont
  Plany kont
  Konta syntetyczne

Wydruki można zapisywać w formacie PDF.

Program testowany był w środowisku Windows 10, 8 , 7, Vista, XP